Quy trình kỹ thuật

quy_trinh-ky_thuat

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU

Quy trình 1: Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Pemphigus

Quy trình 2: Kỹ thuật chăm sóc người bệnh pemphigoid

Quy trình 3: Kỹ thuật chăm sóc người bệnh duhring- brocq

Quy trình 4: Kỹ thuật chăm sóc người bệnh hồng ban đa dạng

Quy trình 5: Kỹ thuật chăm sóc người bệnh dị ứng thuốc thể đỏ da toàn thân

Quy trình 6: Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt bằng kỹ thuật Winograd

Quy trình 7: Quy trình sinh thiết móng

Quy trình 8: Quy trình phẫu thuật cắt bỏ u dưới móng

Quy trình 9: Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp

Quy trình 10: Phẫu thuật điều trị sùi mào gà

Quy trình 11: Điều trị bệnh da bằng PUVA toàn thân

Quy trình 12: Điều trị bệnh da bằng PUVA tại chỗ

Quy trình 13: Điều trị bệnh da bằng PUVB dải hẹp toàn thân

Quy trình 14: Điều trị bệnh da bằng PUVB dải hẹp tại chỗ

Quy trình 15: Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn

Quy trình 16: Điều trị rụng tóc ằng tiêm dưới da triamcinolon

Quy trình 17: Điều trị sẹo lồi bằng tiêm triamcinolon trong tổn thương

Quy trình 18: Điều trị sẹo lõm bằng Acidtrichloacetic

Quy trình 19: Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh phong bằng chiếu laser He – Ne

Quy trình 20: Điều trị đau do zona  bằng chiếu laser He – Ne

Quy trình 21:  Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2

Quy trình 22: Điều trị hạt cơm phẳng bằng Laser CO2

Quy trình 23: Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2

Quy trình 24: Điều trị u mềm treo bằng laser co2

Quy trình 25: Điều trị dày sừng da dầu bằng laser co2

Quy trình 26: Điều trị dày sừng ánh nắng bằng laser co2

Quy trình 27: Điều trị sẩn cục bằng laser co2

Quy trình 28: Điều trị bớt sùi bằng laser co2

Quy trình 29: Điều trị sùi mào gà bằng plasma

Quy trình 30: Điều trị hạt cơm phẳng bằng plasma

Quy trình 31: Điều trị u mềm treo bằng plasma

Quy trình 32: Điều trị dày sừng da dầu bằng plasma

Quy trình 33: Điều trị dày sừng ánh nắng bằng plasma

Quy trình 34: Điều trị sẩn cục bằng plasma

Quy trình 35: Điều trị bớt sùi bằng plasma

Quy trình 36: Điều trị hạt cơm phẳng bằng ni tơ lỏng

Quy trình 37: Điều trị sẩn cục bằng ni tơ lỏng

Quy trình 38: Điều trị sẹo lồi bằng ni tơ lỏng

Quy trình 39: Điều trị bớt sùi bằng ni tơ lỏng

Quy trình 40: Điều trị u mạch máu bằng YAG – KTP

Quy trình 41: Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG – KTP

Quy trình 42: Xoá xăm bằng YAG – KTP

Quy trình 43: Điều trị sẹo lồi bằng YAG – KTP

Quy trình 44: Điều trị u mạch máu bằng laser mầu (pulsed dye laser)

Quy trình 45: Điều trị giãn mạch máu bằng laser mầu

Quy trình 46: Điều trị sẹo lồi bằng laser mầu

Quy trình 47: Điều trị u mạch máu bằng IPL

Quy trình 48: Điều trị giãn mạch máu bằng IPL

Quy trình 49: Điều trị chứng tăng sắc tố bằng IPL

Quy trình 50: Điều trị chứng rậm lông ằng IPL

Quy trình 51: Điều trị sẹo lồi bằng IPL

Quy trình 52: Điều trị trứng cá bằng IPL

Quy trình 53: Xoá nếp nhăn bằng IPL

Quy trình 54: Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện

Quy trình 55: Điều trị hạt cơm phằng bằng đốt điện

Quy trình 56: Điều trị hạt cơm phẳng bằng đốt điện

Quy trình 57: Điều trị u mềm treo bằng đốt điện

Quy trình 58: Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện

Quy trình 59: Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện

Quy trình 60: Điều trị sẩn cục bằng đốt điện

Quy trình 61: Điều trị bớt sùi bằng đốt điện

Quy trình 62: Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng đốt điện

Quy trình 63: Quy trình xoá xăm bằng các kỹ thuật laser ruby

Quy trình 64: Quy trình điều trị các bớt sắc tố bằng laser ruby

Quy trình 65: Quy trình trẻ hóa da bằng các kỹ thuật laser fractional

Quy trình 66: Quy trình điều trị rám má bằng laser fractional

Quy trình 67: Quy trình chụp và phân tích da bằng máy phân tích da

Quy trình 68: Quy trình đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

Quy trình 69: Điều trị rám má bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 70: Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 71: Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 72: Điều trị rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 73: Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 74:Điều trị giãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 75: Điều trị giãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 76: Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 77: Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 78: Điều trị nếp nhăn bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

Quy trình 79: Quy trình điều trị bệnh trứng cá bằng công nghệ điện chuyển ion

Quy trình 80: Quy trình điều trị lão hóa da bằng công nghệ điện chuyển ion

Quy trình 81: Quy trình điều trị nếp nhăn da bằng công nghệ điện chuyển ion

Quy trình 82: Quy trình điều trị rám má bằng công nghệ điện chuyển ion

Quy trình 83: Quy trình điều trị tàn nhang bằng công nghệ điện chuyển ion

Quy trình 84: Quy trình điều trị viêm da cơ địa bằng công nghệ điện chuyển ion

Quy trình 85: Quy trình điều trị sẹo lõm bằng RF vi điểm

Quy trình 86: Quy trình xóa nếp nhăn bằng RF vi điểm

Quy trình 87: Điều trị các bệnh lý da bằng máy RF

Quy trình 88: Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu (prp)

Quy trình 89: Trẻ hóa da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giầu tiểu cầu (prp)

Quy trình 90: Trẻ hóa da mặt bằng chiếu đèn led

Quy trình 91: Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn led

Quy trình 92: Điều trị rám má bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Quy trình 93: Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Quy trình 94: Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Quy trình 95: Điều trị rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Quy trình 96: Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Quy trình 97: Điều trị giãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Quy trình 98: Điều trị lão hóa bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Quy trình 99: Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Quy trình 100: Điều trị nếp nhăn bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Hạy gọi cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất HOTLINE: 0984110997