Chăm sóc bệnh da liễu

dieu_tri_day_sung_da_dau_bang_dot_dien

Điều trị đau do zona bằng chiếu laser He-Ne

11/04/2020

Điều trị đau do zona bằng chiếu laser He-Ne là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser He-Ne có bước sóng 632,8nm, dựa trên hiệu ứng kích thích sinh học, quang nhiệt để giảm đau.

dieu_tri_day_sung_da_dau_bang_dot_dien

Điều trị sẹo lõm bằng Acidtrichloacetic

11/04/2020

Điều trị sẹo lõm bằng acidtrichloacetic (TCA) là kỹ thuật chấm acidtricloacetic trực tiếp vào nền sẹo, nhằm phá nền sẹo, kích thích sự tăng sinh các sợi collagen và làm đầy tổ chức sẹo

dieu_tri_day_sung_da_dau_bang_dot_dien

Điều trị rụng tóc bằng tiêm dưới da Triamcinolon

11/04/2020

Điều trị rụng tóc bằng tiêm dưới da triamcinolon là kỹ thuật tiêm thuốc triamcinolon vào dưới da vùng rụng tóc nhằm ức chế phản ứng miễn dịch tại chỗ, kích thích sự phát triển của nang tóc

dieu_tri_seo_loi_bang_IPL

Điều trị bệnh da bằng PUVB dải hẹp tại chỗ

11/04/2020

Điều trị bệnh da bằng UVB dải hẹp tại chỗ là phương pháp sử dụng tia tử ngoại UVB dải hẹp (Narrow Band UVB - NBUVB), có bước sóng 313± 2nm Điều trị bệnh da bằng UVB dải hẹp tại chỗ là phương pháp sử dụng tia tử ngoại UVB dải hẹp (Narrow Band UVB - NBUVB), có bước sóng 313± 2nm chiếu tại vùng tổn thương trong điều trị một số bệnh. Khả năng đâm xuyên của UVB ít, do vậy chủ yếu tác động vào lớp thượng bì. Tác dụng đỏ da nhiều.. Khả năng đâm xuyên của UVB ít, do vậy chủ yếu tác động vào lớp thượng bì. Tác dụng đỏ da nhiều.

dieu_tri_san_cuc_bang_nito_long

Điều trị bệnh bằng PUVB dải hẹp toàn thân

10/04/2020

Điều trị bệnh bằng PUVB dải hẹp toàn thân là phương pháp sử dụng tia tử ngoại UVB dải hẹp (Narrow Band UVB - NBUVB), có bước sóng 313± 2nm chiếu toàn thân trong điều trị một số bệnh da, đặc biệt là bệnh vẩy nến.