Điều trị bằng đốt điện

Điều trị bớt sùi bằng đốt điện

13/04/2020

Điều trị bớt sùi bằng đốt điện là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện cao tần nhằm loại bỏ tổ chức bớt sùi bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức

dieu_tri_san_cuc_bang_dot_dien

Điều trị sẩn cục bằng đốt điện

13/04/2020

Điều trị sẩn cục bằng đốt điện là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện cao tần nhằm loại bỏ tổ chức sẩn cục bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức

dieu_tri_day_sung_da_dau_bang_dot_dien

Điều trị u mềm treo bằng đốt điện

12/04/2020

Điều trị u mềm treo bằng đốt điện là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện cao tần nhằm loại bỏ tổ chức u bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức

dieu_tri_day_sung_da_dau_bang_dot_dien

Điều trị hạt cơm bằng đốt điện

12/04/2020

Điều trị hạt cơm bằng đốt điện là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện cao tần nhằm loại bỏ tổ chức hạt cơm bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức