Điều trị laser

dieu_tri_day_sung_da_dau_bang_dot_dien

Điều trị sẹo lồi bằng laser mầu

12/04/2020

Điều trị sẹo lồi bằng laser mầu là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser có bước sóng 595 nm, dựa trên hiệu ứng quang nhiệt phân huỷ chọn lọc các mạch máu tăng sinh tại tổ chức đích

dieu_tri_day_sung_da_dau_bang_dot_dien

Điều trị giãn mạch máu bằng laser mầu

12/04/2020

Điều trị giãn mạch máu bằng laser mầu là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser có bước sóng 595nm, dựa trên hiệu ứng quang nhiệt phân huỷ chọn lọc các mạch máu tại tổ chức đích.

dieu_tri_u_mach_mau_bang_IPL

Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2

11/04/2020

Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 là kỹ thuật sử dụng chùm tia Laser CO2 nhằm loại bỏ tổ chức sẩn cục bằng hiệu ứng quang đông hoặc bốc bay tổ chức.

dieu_tri_u_mach_mau_bang_IPL

Điều trị dầy sừng da dầu bằng Laser CO2

11/04/2020

Điều trị dầy sừng da dầu bằng Laser CO2 là kỹ thuật sử dụng chùm tia Laser CO2 nhằm loại bỏ tổ chức dầy sừng bằng hiệu ứng quang đông hoặc bốc bay tổ chức

dieu_tri_seo_loi_bang_IPL

Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2

11/04/2020

Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 là kỹ thuật sử dụng chùm tia Laser CO2 nhằm loại bỏ tổ chức u mềm treo bằng hiệu ứng quang đông hoặc bốc bay tổ chức.

dieu_tri_u_mach_mau_bang_IPL

Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2

11/04/2020

Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 là kỹ thuật sử dụng chùm tia Laser CO2 nhằm loại bỏ tổ chức hạt cơm bằng hiệu ứng quang đông hoặc bốc bay tổ chức.