Bệnh hoa liễu

benh_da_lieu

Bệnh da liễu

21/04/2020

Bệnh da liễu (hợp xưng của "bệnh da" và "bệnh hoa liễu"), gọi tắt là da liễu là các chứng bệnh ảnh hưởng đến bề mặt của cơ thể.