Tin Hồng Đức

allergan

Hội thảo MD Codes của Dr. Mauricio de Maio

27/04/2020

Allergan Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Qúy Bác sĩ Hội thảo trực tuyến về chuỗi MD Codes của Dr. Mauricio de Maio sẽ được tổ chức vào các ngày:24/7/2020 Virtual Communication Decode , Millennials Decoded, Aging Trigger Points Decoded.